Skip to main content
SearchLoginLogin or Signup

Indledning

Krigen kan de danske kirker ikke løse. Men danske kirker forholder sig til krigen i bøn og liturgi, og efterhånden vil de også skulle forholde sig til ukrainske flygtninge. Derfor udkommer Kritisk forum for praktisk teologi med et særnummer. Der mangler viden på området.

Published onMar 23, 2022
Indledning

Ukrainske flygtninge på vej

Hvis man læser disse linjer, er det næppe nogen overraskelse, at der er krig i Ukraine. Vladimir Putin har sendt angrebstropper ind i Ukraine for at… ja, det er vist ikke helt klart endnu. Den ukrainske regering har beordret massemobilisering. Alle mænd mellem 18 og 60 år skal nu træde ind i hæren. Mange andre er allerede flygtet, og mange andre er i færd med at flygte.

Krigen kan de danske kirker ikke løse. Men danske kirker forholder sig til krigen i bøn og liturgi, og efterhånden vil flere og flere kirker også skulle forholde sig til ukrainske flygtninge. I skrivende stund har ca. 5.000 ukrainske flygtninge søgt om opholdstilladelse. Regeringen vurderer samtidig, at der vil komme langt over 20.000, men hvem ved, hvordan det hele udvikler sig. Måske er det afsluttet i morgen. Måske fortsætter det i årtier. De, der kommer, er overvejende kristne. De fleste er ortodokse, andre er katolske. Allerede nu har nogle af dem opsøgt protestantiske kirker i Danmark for at udøve deres trosliv i liturgiske og diakonale menighedsfællesskaber.

Derfor udkommer Kritisk forum for praktisk teologi med et særnummer. Der mangler viden på området. Det kan den ene redaktør (Mikkel) bevidne. Den anden redaktør (Emil) har en stor viden. Så nummeret afspejler selve problemet. Vi er kommet frem til fire dimensioner, som vi vil dække i nummeret.

Første artikel er den mest akutte lige nu. Den er et inspirationsoplæg til aftengudstjenester med krigen som tema. Enkelte aspekter af oplægget kan også bruges i en højmessesammenhæng. Fokus her er på, hvordan folkekirken kan forme sin liturgi, sin bøn og sin salmesang med tanke på krigen i Ukraine. Sognepræst i Sdr Bjert, Tine Illum, er forfatteren.

De resterende artikler fokuserer på kirkens møde med de flygtninge, der måtte kommer til landet.

Den anden artikel sætter scenen. Den norsk-tyske østkirkeforsker Sebastian Rimestad fra universitetet i Leipzig viser, hvilken rolle de ukrainske kirker og den russiske kirke spiller i krigen. Teologisk og kirkepolitisk set er det over visse stræk rystende læsning.

Ukrainernes trosliv er det tredje aspekt, vi undersøger. Hvilken trospraksis kan man forvente at møde, når man møder en ukrainsk flygtning? Der er flere ortodokse kirkesamfund i Ukraine og en mængde andre kirke- og trossamfund, så der kan ikke tegnes et entydigt billede. Samtidig betyder sekularisering også noget, og hvem ved, hvordan krigen rykker ved folks tro og tilknytning til kirkerne. Der er ingen vej uden om at spørge den enkelte ukrainer, man møder på sin vej. Denne artikel tilbyder en spørgehorisont. Emil Bjørn Hilton Saggau, ph.d. i teologi og ekspert i ortodokse kirker i Østeuropa og Danmark er forfatteren på artiklen.

Endelig bringer vi en række omarbejdede anbefalinger til, hvordan danske kirker, herunder folkekirken, kan møde ukrainere på flugt. Anbefalingerne bunder i en rapport som Emil Bjørn Hilton Saggau netop har udformet om central- og østeuropæiske migranter i Danmark i samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer, Mellemkirkeligt Råd samt Ribe, Haderslev og Viborg stift.

I det hele taget bidrager nummeret til et stykke arbejde, som andre også er i gang med. Det mellemkirkelige råd har oprettet en ressourceside. To sognepræster har udgivet en salme. En biskop har udgivet en kirkebøn. Arbejdet med en ukrainske udgave af højmessen og fælles økumeniske kirkelige handlinger på ukrainsk er undervejs i Mellemkirkeligt Råd. Vi tilføjer gerne flere links efterhånden, hvis I sender dem til [email protected].

Tak til forfatterne og til forlaget Eksistensen for at rykke utroligt hurtigt til dette særnummer og til Jette Bendixen Rønkilde for indsigtsfulde kommentarer til den første artikel.

Læs mere

Ønsker du at læse mere om Ukraine og dets kirkehistorie, så kan du finde en nyudgivet gennemgang af emnet i Saggau og Rimestads bog ”Moderne Ortodokse Kirker” (Samfundslitteratur, 2021). I dette link er der adgang til et udklip af tekster om netop Ukraine og Ruslands kirkehistorie.

Der findes derudover en række mere akademiske tekster om ukrainske kirker af meget forskellig kvalitet – vi vil nok henvise til Thomas Bremers to bøger Cross and Kremlin (2013) om den russiske kirke eller Bremer (ed.) ”Churches in the Ukrainian Crisis” (2017), der handler om de forskellige kirker i og deres baggrund i Ukrainsk historie.

Comments
0
comment
No comments here
Why not start the discussion?