Skip to main content
SearchLoginLogin or Signup

Inklusion i kirken

Published onJan 12, 2023
Inklusion i kirken

I 2012 kom der nye regler om inklusion i folkeskolen. De nye regler foreskrev øget inklusion af børn og unge med særlige behov i den almindelige klasseundervisning. Resultatet var meget hurtigt mærkbart i folkekirken. Der blev et tilsvarende øget antal børn med særlige behov på konfirmand- og minikonfirmandhold med de udfordringer, som det har givet præster og undervisere. Måske netop fordi inklusionen i folkeskolen er gået alt andet end gnidningsfrit, har det skabt en løbende debat og et fokus på inklusion både i og uden for skolen. Da inklusionen stadig sætter diskursen, er der her efter ti år grund til at spørge, hvor vi befinder os med inklusionen i folkekirken? Nærværende temanummer vil tegne et billede af det. Det gælder både udvikling og situation, forståelsen af inklusion i en kirkelig kontekst, udfordringer og opgaver og veje at gå inden for det inklusionsperspektiv, som en evangelisk sammenhæng indrammer.

Karina Juhl Kande og Lars Nymark Heilesen.

Comments
0
comment
No comments here
Why not start the discussion?